Wie zijn wij?

Omduw is ontstaan uit een hervormd initiatief van 1974 om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten. In mei 1982 bundelden twaalf diaconale instellingen van de Utrechtse kerken in de binnenstad zich in een Werkgroep onder de naam Omduw. Deze afkorting staat voor: Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep. Sinds 1994 is Omduw een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk van Omduw wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken.

Omduw wil het welzijn van de mensen in de stad Utrecht helpen bevorderen, in het bijzonder van hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, zoals dak- en thuislozen.

Met dat doel houdt Omduw elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur een wekelijks spreekuur voor daklozen, in de werfkelders onder het Sint Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61.

Wat doen we verder nog?

Omduw helpt verder daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of woning, door hulp te bieden bij de aanschaf van de inboedel bij Emmaus.

Omduw wil ook bevorderen, dat de kerkgemeenschappen in Utrecht oog blijven houden voor de noden van mensen in de stad en zich daarvoor daadwerkelijk inzetten.

Omduw wil ook de plaatselijke overheid stimuleren om goede maatregelen te treffen voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Samen sterker

Omduw werkt samen met of verwijst naar Utrechtse instellingen als de Sleep Inn, Herstart, Release, Nacht Opvang in Zelfbeheer (NOIZ), Tussenvoorziening, Exodus, Stadsgeldbeheer, Emmaus, OutReach, Barka, Nachtopvang Toevlucht, etc.

Bestuur en Adviesraad

Stichting Omduw heeft een bestuur, dat bestaat uit leden van deelnemende kerkelijke organisaties. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies met afgevaardigden van de deelnemende kerken, die het beleid van het dagelijks bestuur bespreken en goedkeuren.