Gemeente Utrecht vernieuwt armoedeaanpak!

Het gemeentebestuur van Utrecht heeft een nieuwe armoedenota vastgesteld, waarin beleid wordt beschreven voor de komende vier jaar; 2016 – 2019. Via het Platform van de Armoedecoalitie heeft ook OMDUW actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze beleidsvernieuwing.

We plaatsen het zeer leesbare document daarom graag  op ons eigen weblog, evenals een bijlage waarin de lobbypunten richting de Haagse politiek worden aangegeven. Op 29 september is er een Raadinformatieavond, waarop o.a. het Armoedeplatform nog een laatste gelegenheid krijgt om de gemeenteraad over de inhoud van de nieuwe armoedenota van advies te dienen.

Utrecht_Inclusief_-_Vernieuwing_van_de_Utrechtse_armoedeaanpak_-_versie_16_sept

Bijlage_2_-_Eerste_aanzet_tot_een_lobby_agenda_-_versie_16_sept