Omduw steunen met een donatie?

Voelt u zich aangesproken door het werk van Omduw? Dan is uw gift van harte welkom op:
bankrekeningnummer NL87RABO0149685882 
ten name van Stichting Beheer Omduw.