Nieuw project: smartphones voor hulpbehoevenden


Vanuit het RK Diaconaat Utrecht (RKDU) zamelen we in het kader van een nieuw project gebruikte smartphones in. Deze smartphones laten we zo nodig opknappen. Vervolgens stellen we ze ter beschikking aan dak- en thuislozen, ongedocumenteerde vluchtelingen en anderen die geen smartphone kunnen kopen. Smartphones zullen hen helpen communiceren met hulpverleningsorganisaties en de gemeente. Heeft u thuis oude smartphones liggen die u niet meer gebruikt? Dan verzoeken wij u om die ten behoeve van ons project te doneren. Stuur ons een mailtje of appje als u een of meer smartphones hebt. Mail naar smartphones@rkdu.nl of bel ons. Ook als u iemand kent die smartphones kan repareren of als u dat zelf kunt. Diaken Jouke Schat (RK Diaconaat Utrecht): 06-83939740.

Bron: Digitale Nieuwsbrief St. Martinusparochie – Katholiek Utrecht, week 20 – 2023