Campagne Leger des Heils voor snelle uitbreiding woonplekken voor daklozen

Het Leger des Heils vraagt met de campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?!’ om aandacht voor de situatie in de dak- en thuislozenopvang die door corona nog nijpender is geworden. De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal dak- en thuislozen is in de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 en dit aantal stijgt nog steeds. Het Leger des Heils zet alle zeilen bij om mensen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom nihil. Veldbedjes in een lege sporthal – steeds op minstens anderhalve meter afstand –  lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus directeur Welzijns- en Gezondheidszorg Cornel Vader.

Voor meer informatie en mogelijkheden tot steun lees verder op: https://www.legerdesheils.nl/thuisblijven