Twee gedichten, Robert H. Obergh

YOU’VE GOT A FRIEND

Jaren geleden had ik twee duiven gekocht van een boer.
Omdat ze bij hem in een kippenhok zaten waren ze helemaal
kaalgeplukt. Bij mij kregen ze weer veren en op een gegeven
moment heb ik ze weer losgelaten.

Jaren later zag ik een advertentie in een spiritueel blad, dat
iemand duiven aanbood. Die waren komen aanvliegen. En
het bleken dezelfde duiven te zijn. Ik kreeg hun jonkies. Zo
kreeg ik een vriendschap die je niet had kunnen bedenken.
Weer een duif in mijn hand die mij vol vertrouwen blijft
aankijken. Ze zijn mijn vrienden omdat ik ze te eten geef.
Het doet me goed deze band te hebben. Dat brengt me tot
rust, zo’n schaarse vriend. Zo’n moment is niet te koop, we
zijn er naartoe gegroeid. Maar het heeft me wel tijd gekost.

Robert H. Obergh