WELKOM op de website van Stichting Omduw in Utrecht!
U vindt hier
informatie over doel en werkwijze van onze Stichting.

Omduw houdt elke vrijdag spreekuur voor daklozen van 10.30 tot 12.00 uur, in de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61. Deze is bereikbaar via de trap vanaf de straat naar beneden.

Om het spreekuur goed en veilig te laten verlopen, gelden voor iedere bezoeker de volgende beperkende maatregelen in verband met het coronavirus.

Kom alleen naar het spreekuur als u vrij van onderstaande klachten bent. Kom niet  naar het spreekuur als u:

  • verkouden bent,
  • moet hoesten,
  • keelpijn heeft,
  • last van benauwdheid heeft,
  • koorts heeft (meer dan 38 graden Celsius)
  • recent in contact bent geweest met mensen met deze klachten.

1,5 meter afstand tot anderen is niet verplicht meer, maar wordt in onze wacht- en spreekuurruimte wel gehandhaafd.
Geef bij begroeting en vertrek geen hand.
Wacht tot u wordt binnengelaten. Er mogen maximaal 3 personen in de wachtruimte.
Bij binnenkomst graag eerst handen wassen met de aanwezige handgel.
Een mondkapje is niet verplicht, maar wel beschikbaar voor iedereen die dat wenst.

 

 
Werfkelder OMDUW

Werfkelder beneden pand Nieuwegracht 61, waar Omduw spreekuur houdt

Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde te staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, te voorkomen of cliënten weer “onder dak” te helpen. Ook worden er slaapbonnen verstrekt in geval van een acute noodsituatie.
Als blijkt dat behandeling van de hulpvraag meer tijd en aandacht vraagt, kan men worden uitgenodigd voor een nader gesprek op een andere dag van de week.

Informatie over maaltijdvoorzieningen
Het ‘Smulhuis’ is helaas alleen open voor mensen die in de Sleep-Inn overnachten. Daardoor is de waarde van de ‘smulmunt’ betrekkelijk geworden.
Op zondagavonden kan er warm gegeten worden in De Wijkplaats, aan het eind van de Kanaalstraat rechts in de Joh. Camphuysenstraat. Gelukkig is daarnaast een nieuwe mogelijkheid gevonden om op beperkte schaal aan het voedselprobleem van daklozen te voldoen.

Het vegetarisch restaurant van ACU in de Voorstraat, dat tijdens de coronalockdown gratis maaltijden bereidde voor daklozen, verzorgt  – op verzoek en met steun van Omduw – met ingang van dinsdag 4 oktober 2021 drie keer per week 12 warme maaltijden, en wel elke dinsdag, donderdag en vrijdag.

Op het spreekuur van Omduw worden per persoon maximaal drie (rode) eetbonnen voor deze ACU-eetservice verstrekt. Deze zijn geldig gedurende één nader aangeduide week.  Bij een te grote vraag gaan we over op 2 bonnen per persoon. Vanwege dit nieuwe aanbod zijn vanaf het spreekuur op 1 oktober geen AH-tegoedbonnen meer beschikbaar.

Informatie voor ongedocumenteerden
Ongedocumenteerden kunnen voor een warme maaltijd naar Villa Vrede op dinsdag t/m vrijdag.

Het Aanmeldloket voor ongedocumenteerden is gesloten voor fysieke intakes vanwege het coronavirus. Zij zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar voor verzoeken voor opvang op:
– maandag,10:00-12:30 uur
– dinsdag, 13:00-15:30 uur
– vrijdag, 10:00-12:30 uur

Bel naar: 0618742750 of 0618742751 of
mail naar: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Geef in je mailtje aan wat je situatie is, wat je gegevens zijn (naam, geboortedatum, v-nummer, land van herkomst).

Wat te doen bij ziekte? Als je bij ziekte zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt, maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden.

NB: Als je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Contactgegevens

Omduw is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 81788483

Ons e-mailadres is: omduwutrecht@gmail.com
Het is bedoeld voor algemene vragen en voor communicatie met (andere) hulpverlenende instanties.

Voor persoonlijke hulpvragen kan men terecht bij het open spreekuur, dat elke vrijdagochtend wordt gehouden van 10.30 tot 12.00 uur (zie de informatie hierboven).

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen? Neem dan contact op met het bestuur van Omduw op het  hierboven weergegeven telefoonnummer of via ons e-mailadres.