Welkom

Welkom op de weblog van de Stichting OMDUW in Utrecht.
U vindt hier informatie over doel en werkwijze van onze Stichting.

Het OMDUW-spreekuur

OMDUW organiseert een wekelijks spreekuur voor daklozen. Dat wordt elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur gehouden, het hele jaar door, in de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61. Bezoekers van het spreekuur dienen zich, via de trap die vanaf de straat naar beneden gaat, bij de ingang aan de werf te melden.

Werfkelder OMDUW

Werfkelder beneden pand Nieuwegracht 61, waar OMDUW spreekuur houdt

Als blijkt dat behandeling van de hulpvraag meer tijd en aandacht vraagt, kan men worden uitgenodigd voor een nader gesprek op een andere dag van de week.

Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde te staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, te voorkomen of cliënten weer “onder dak” te helpen. Ook worden er slaapbonnen verstrekt in geval van een acute noodsituatie.

Wie zijn wij?

OMDUW is ontstaan uit een hervormd initiatief van 1974 om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten. In mei 1982 bundelden twaalf diaconale instellingen van de Utrechtse kerken in de binnenstad zich in een Werkgroep onder de naam OMDUW. Deze afkorting staat voor: Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep. Sinds 1994 is OMDUW een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk van OMDUW wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken.

OMDUW wil het welzijn van de mensen in de stad Utrecht helpen bevorderen, in het bijzonder van hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, zoals dak- en thuislozen.

Wat doen we verder nog?

OMDUW helpt verder daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of woning, door hulp te bieden bij de aanschaf van de inboedel bij Emmaus.

OMDUW wil ook bevorderen, dat de kerkgemeenschappen in Utrecht oog blijven houden voor de noden van mensen in de stad en zich daarvoor daadwerkelijk inzetten.

OMDUW wil ook de plaatselijke overheid stimuleren om goede maatregelen te treffen voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Samen sterker

OMDUW werkt samen met of verwijst naar Utrechtse instellingen als de Sleep Inn, Herstart, Release, Nacht Opvang in Zelfbeheer (NOIZ), Tussenvoorziening, Exodus, Stadsgeldbeheer, Emmaus, OutReach, Barka, Nachtopvang Toevlucht, etc.

Bestuur en Adviesraad

OMDUW heeft een bestuur, dat bestaat uit leden van deelnemende kerkelijke organisaties. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies met afgevaardigden van de deelnemende kerken, die het beleid van het dagelijks bestuur bespreken en goedkeuren.

Contactgegevens

OMDUW is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 81788483

Ons e-mailadres is: omduwutrecht@gmail.com
Het is bedoeld voor algemene vragen en voor communicatie met (andere) hulpverlenende instanties.

Voor persoonlijke hulpvragen kan men terecht bij het open spreekuur, dat elke vrijdagochtend wordt gehouden van 10.30 tot 12.00 uur (zie de informatie hierboven).

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen? Neem dan contact op met het bestuur van OMDUW op het  hierboven weergegeven telefoonnummer of via ons e-mailadres.