Welkom

Welkom op de weblog van de Stichting OMDUW in Utrecht.
U vindt hier informatie over doel en werkwijze van onze Stichting.

Aan de bezoekers van het spreekuur

TOT NADER BERICHT IS ER GEEN OMDUW-SPREEKUUR

Mogelijkheden ter vervanging van het spreekuur
Vanwege het Coronavirus  proberen we zoveel mogelijk te werken zonder fysiek contact. Daarom is het spreekuur tot nader order opgeschort. Heb je een vraag voor OMDUW neem dan tussen 10.00 en 14.30 uur  contact op met het Stadsteam Herstel via 030 286 96 55 of stuur ze een mail info@stadsteamherstelutrecht.nl

Heb je geen telefoon of beltegoed en kun je ook geen mailbericht sturen ga  dan langs bij Stadsteam Herstel, Nieuwe Gracht 92.
Het Stadsteam Herstel zal zo nodig contact met ons opnemen voor het bieden van hulp.

Informatie over maaltijdvoorzieningen
Het Smulhuis is helaas gesloten voor mensen die niet bij de Sleep-Inn slapen. Daardoor is de waarde van de smulmunt betrekkelijk. Op zondagavonden kan er warm gegeten worden in De Wijkplaats, aan het eind van de Kanaalstraat rechts in de Joh. Camphuysenstraat.

Informatie voor ongedocumenteerden
Ongedocumenteerden kunnen voor een warme maaltijd naar Villa Vrede op dinsdag t/m vrijdag.

Het Aanmeldloket voor ongedocumenteerden is gesloten voor fysieke intakes vanwege het coronavirus. Zij zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar voor verzoeken voor opvang op:
– maandag,10:00-12:30 uur
– dinsdag, 13:00-15:30 uur
– vrijdag, 10:00-12:30 uur

Bel naar: 0618742750 of 0618742751 of
mail naar: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Geef in je mailtje aan wat je situatie is, wat je gegevens zijn (naam, geboortedatum, v-nummer, land van herkomst).

Wat te doen bij ziekte? Als je bij ziekte zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt, maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden.

NB: Als je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Bestuur OMDUW, 18 maart 2020

Het OMDUW-spreekuur

Omduw organiseert een wekelijks spreekuur voor daklozen. Dat wordt elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur gehouden, het hele jaar door, in de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61. Bezoekers van het spreekuur dienen zich, via de trap die vanaf de straat naar beneden gaat, bij de ingang aan de werf te melden.

Werfkelder OMDUW

Werfkelder beneden pand Nieuwegracht 61, waar OMDUW spreekuur houdt

Als blijkt dat behandeling van de hulpvraag meer tijd en aandacht vraagt, kan men worden uitgenodigd voor een nader gesprek op een andere dag van de week.

Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde te staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, te voorkomen of cliënten weer “onder dak” te helpen. Ook worden er slaapbonnen verstrekt in geval van een acute noodsituatie.

Wie zijn wij?

OMDUW is ontstaan uit een hervormd initiatief van 1974 om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten. In mei 1982 bundelden twaalf diaconale instellingen van de Utrechtse kerken in de binnenstad zich in een Werkgroep onder de naam OMDUW. Deze afkorting staat voor: Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep. Sinds 1994 is OMDUW een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk van OMDUW wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken.

OMDUW wil het welzijn van de mensen in de stad Utrecht helpen bevorderen, in het bijzonder van hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, zoals dak- en thuislozen.

Wat doen we verder nog?

OMDUW helpt verder daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of woning, door hulp te bieden bij de aanschaf van de inboedel bij Emmaus.

OMDUW wil ook bevorderen, dat de kerkgemeenschappen in Utrecht oog blijven houden voor de noden van mensen in de stad en zich daarvoor daadwerkelijk inzetten.

OMDUW wil ook de plaatselijke overheid stimuleren om goede maatregelen te treffen voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Samen sterker

OMDUW werkt samen met of verwijst naar Utrechtse instellingen als de Sleep Inn, Herstart, Release, Nacht Opvang in Zelfbeheer (NOIZ), Tussenvoorziening, Exodus, Stadsgeldbeheer, Emmaus, OutReach, Barka, Nachtopvang Toevlucht, etc.

Bestuur en Adviesraad

OMDUW heeft een bestuur, dat bestaat uit leden van deelnemende kerkelijke organisaties. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies met afgevaardigden van de deelnemende kerken, die het beleid van het dagelijks bestuur bespreken en goedkeuren.

Contactgegevens

OMDUW is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 81788483

Ons e-mailadres is: omduwutrecht@gmail.com
Het is bedoeld voor algemene vragen en voor communicatie met (andere) hulpverlenende instanties.

Voor persoonlijke hulpvragen kan men terecht bij het open spreekuur, dat elke vrijdagochtend wordt gehouden van 10.30 tot 12.00 uur (zie de informatie hierboven).

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen? Neem dan contact op met het bestuur van OMDUW op het  hierboven weergegeven telefoonnummer of via ons e-mailadres.