WELKOM op de website van Stichting Omduw in Utrecht!
U vindt hier
informatie over doel en werkwijze van onze Stichting.

SPREEKUUR OMDUW

Omduw houdt elke vrijdag open spreekuur voor daklozen van 10.30 tot 12.00 uur, in de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61. Deze is bereikbaar via de trap vanaf de straat naar beneden.

Om het spreekuur goed en veilig te laten verlopen, gelden voor iedere bezoeker de volgende (beperkte) voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus:

  • Bewaar 1,5 meter afstand tot anderen in de wacht- en spreekuurruimtes.
  • Geef bij begroeting en vertrek geen hand.
  • Bij binnenkomst graag eerst je handen ontsmetten met de aanwezige handgel.
  • Voor wie dat wenst is een mondneuskapje beschikbaar.

Kom niet naar het spreekuur bij klachten als hoest, keelpijn, benauwdheid, 38 graden koorts of hoger, of na recent contact met anderen met dergelijke klachten.

 
Werfkelder OMDUW

Werfkelder beneden pand Nieuwegracht 61, waar Omduw spreekuur houdt

Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde te staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, te voorkomen of cliënten weer “onder dak” te helpen. 
Als blijkt dat behandeling van de hulpvraag meer tijd en aandacht vraagt, kan men worden uitgenodigd voor een nader gesprek op een andere dag van de week.

Informatie over maaltijdvoorzieningen
Het ‘Smulhuis’ is alleen nog open voor mensen die in de Sleep-Inn overnachten. Er worden hiervoor geen eetmunten meer verstrekt. 
Op zondagavonden kan er warm gegeten worden in De Wijkplaats, Joh. Camphuysstraat 101, aan het eind van de Kanaalstraat rechts. 

Informatie voor ongedocumenteerden
Ongedocumenteerden kunnen voor een warme maaltijd naar Villa Vrede op dinsdag t/m vrijdag.

Het Aanmeldloket voor ongedocumenteerden is telefonisch  of per e-mail bereikbaar voor verzoeken voor opvang tijdens de volgende openingstijden:
– maandag,10:00-12:30 uur
– dinsdag, 13:00-15:30 uur
– vrijdag, 10:00-12:30 uur

Bel naar: 0618742750 of 0618742751 of
mail naar:aanmeldloket@tussenvoorziening.nl 

Geef in je mailtje aan wat je situatie is, wat je gegevens zijn (naam, geboortedatum, v-nummer, land van herkomst).

Wat te doen bij ziekte? Als je bij ziekte zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt, maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden.

NB: Als je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Contactgegevens

Omduw is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 81788483

Ons e-mailadres is: omduwutrecht@gmail.com
Het is bedoeld voor algemene vragen en voor communicatie met (andere) hulpverlenende instanties.

Voor persoonlijke hulpvragen kan men terecht bij het open spreekuur, dat elke vrijdagochtend wordt gehouden van 10.30 tot 12.00 uur (zie de informatie hierboven).

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen? Neem dan contact op met het bestuur van Omduw op het  hierboven weergegeven telefoonnummer of via ons e-mailadres.