WELKOM op de website van Stichting Omduw in Utrecht!
U vindt hier
informatie over doel en werkwijze van onze Stichting.

Aan de bezoekers van het spreekuur op vrijdagochtenden

TOT NADER BERICHT IS ER GEEN OMDUW-SPREEKUUR

Vanwege de omikronvariant van het Coronavirus is het spreekuur van Omduw tot nader bericht opgeschort.

Heb je een vraag vanwege dak- of thuisloosheid, neem dan tussen 10.00 en 14.30 uur contact op met het Stadsteam Backup via 030- 7210015 of stuur hen een mail: volwassenen@stadsteambackup.nl

Heb je geen telefoon of beltegoed en kun je ook geen mail sturen, ga  dan langs bij Herstart, Nieuwegracht 92.

Zo nodig zal Herstart of het Stadsteam Backup contact met ons opnemen.

Het bestuur van Omduw, 22 december 2021

 
Werfkelder OMDUW

Werfkelder beneden pand Nieuwegracht 61, waar Omduw spreekuur houdt

Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde te staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, te voorkomen of cliënten weer “onder dak” te helpen. 
Als blijkt dat behandeling van de hulpvraag meer tijd en aandacht vraagt, kan men worden uitgenodigd voor een nader gesprek op een andere dag van de week.

Informatie over maaltijdvoorzieningen
Het ‘Smulhuis’ is helaas alleen nog open voor mensen die in de Sleep-Inn overnachten. Er worden hiervoor geen eetmunten meer verstrekt. 
Op zondagavonden kan er warm gegeten worden in De Wijkplaats, aan het eind van de Kanaalstraat rechts in de Joh. Camphuysenstraat. 

Informatie voor ongedocumenteerden
Ongedocumenteerden kunnen voor een warme maaltijd naar Villa Vrede op dinsdag t/m vrijdag.

Het Aanmeldloket voor ongedocumenteerden is gesloten voor fysieke intakes vanwege het coronavirus. Zij zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar voor verzoeken voor opvang op:
– maandag,10:00-12:30 uur
– dinsdag, 13:00-15:30 uur
– vrijdag, 10:00-12:30 uur

Bel naar: 0618742750 of 0618742751 of
mail naar: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Geef in je mailtje aan wat je situatie is, wat je gegevens zijn (naam, geboortedatum, v-nummer, land van herkomst).

Wat te doen bij ziekte? Als je bij ziekte zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt, maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden.

NB: Als je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Contactgegevens

Omduw is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 81788483

Ons e-mailadres is: omduwutrecht@gmail.com
Het is bedoeld voor algemene vragen en voor communicatie met (andere) hulpverlenende instanties.

Voor persoonlijke hulpvragen kan men terecht bij het open spreekuur, dat elke vrijdagochtend wordt gehouden van 10.30 tot 12.00 uur (zie de informatie hierboven).

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen? Neem dan contact op met het bestuur van Omduw op het  hierboven weergegeven telefoonnummer of via ons e-mailadres.